foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

bk-webboard2-menu_21.gif
 

click_here_gif_pagespeed_cejv7ehlqbo9.gif
 
 
 
as3.png

 

banner2.png

 

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2559

2560

2561

2562

2563

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

2

2

5

-

-

 

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

-

1

4

-

-

 
3.ความรู้ที่ต้องมีเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 1 2 2 - -  

รวม

3

5

11

0

0

  1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

กระทู้ ถาม-ตอบ อบต.สากอ

กิจกรรม Facebook Like อบต.สากอ

ข้อเสนอแนะประชาชน

 

ช่องทางติดต่อ / ร้องเรียน

 
  
ร้องเรียนทางไลน์

 

 

รวมแบนเนอร อบต.

 
 

ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงก์ภายในกรมฯ

 
 

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวสอบงานส่วนศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ข่าวราคาน้ำมัน

ข่าวร้อนประจำวัน

ลิ้งค์เว็บไซต์ต่าง

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Copyright © 2022 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.