ประชุมผู้บริหารและ พนักงานส่วนตำบล

 
 ประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ปี2567 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น.นายอนิรุทธิ์ จารมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมชั้นสอง องค์การ
บริหารส่วนตำบลสากอ