วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2566

รายการข้อมูลข่าวสาร

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7  
  - โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
- อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
- กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  
  - ผลการพิจารณาฯ ม9(1)
- นโยบายหรือการตีความ ม9(2)
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม9(3)
- คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
- ขั้นตอนการรับข้อมูลข่าวสาร 
     

 

 

ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เข้าชม

hit counter

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ