วัน อปพร ปี 2567

 
 วัน อปพร. ปี2567 
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วัน อปพร."
อปพร. เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน