ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2567

 
 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.
นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสากอ ให้การต้อนรับ
นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
พร้อมทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสากอ