การชำระค่าขยะมูลฝอย

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธกส. เลขที่บัญชี 011552246771

จำนวน  10  บาท / เดือน

หรือ จำนวน  120  บาท / เดือน

ส่งรายการชำระ โดยใช้ 

สแกนใช้คิวอาร์โค๊ด

นางสาว มาสตูรา  วาเด็ง  ที่อยู่ 76 หมู่ 5