เสวนายามเช้า ประจำปี 2566

 

asw1-66.jpg   
 เสวนายามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
ให้การต้อนรับ นายพงษ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี
เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรม เสวนายามเช้า พร้อมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ