กิจกรรม อถล.เก็บขยะรอบชุมชนฯ

   
 กิจกรรม อถล.เก็บขยะรอบชุมชนฯ 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านสือแด อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส