โครงการปลูกต้นไม้ 2566

   
 โครงการปลูกต้นไม้ 
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
โดยมีกิจกรรม ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าชุมชน กิจกรรมปลูกปักรักษ์สมุนไพร และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรสากอ กองร้อยทหารพราน 4808 และครูและนักเรียนจากโรงเรียนดารุลรอฮ์มาห์ร่วมด้วย