โครงการซักซ้อมแผน 2566

   
โครงการซักซ้อมแผน
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในการเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.สากอ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานของ อบต. สากอ ร่วมด้วย
โดยมีกิจกรรมการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ซึ่งสมมติให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในสำนักงาน และมีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร