กิจกรรมวันปลูกต้นไม้โลก 2565 


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายอนิรุทธ์ จารมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ พร้อมด้วยรองนายกฯ
เลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสากอ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้โลก
ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ