โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ 2565 


วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายอนิรุทธิ์ จารมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเยาวชนมุสลิมตำบลสากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสากอ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมด้วยการขลิบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศ หรือเข้าสุนัตนี้ เด็กชายมุสลิมจะทำเมื่อแรกเกิด
หรือก่อนที่จะบรรลุศาสนภาวะ