โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันฯ2565  


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีดีเด่น อบต.สากอ มอบเกียนติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและจริตธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 แก่นายอับดุลย์รอนิง  มะเก  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติบัตรและขวัญกำลังใมจในการปฏิบัติราชการ