โรคพิษสุนัขบ้า 2565  


วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ พื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 12 ตำบลสากอ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565