โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับเกียรติจากครูฝึก อบต.โคกเคียน มาเป็นวิทยากรในการซักซ้อมครั้งนี้