โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
 วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วตำบลสากอ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565
ทั้งนี้มีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุในเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี และมีกิจกรรมหลักคือ การบรรยายธรรมจากบาบอโซะ บางปอ

 

  er4.gif
er2.gif