โครงการปลูกต้นไม้ พระบรมราชนีพันปีหลวง 


วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายอนิรุทธิ์ จารมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอกล่าวรายงาน
ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 4809

 

   fg12.gif
   fg8.gif