ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้โลก 


วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565
ทั้งนี้มีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุในเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี และมีกิจกรรมหลักคือ การบรรยายธรรมจากบาบอโซะ บางปอ

 

   fg12.gif
   fg8.gif