กิจกรรมต่อต้านการทุจริตสากล 2565

เนื่องในโอกาสที่ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล นายสุเทพ จันทรวิศรุต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ นำข้าราชการ และพนักงานทุกคน ร่วมกันรับชมวิดิทัศน์และร่วมแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต " ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564