foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

 

   

 

 

 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ตำบลสากอ

อบต.สากอ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณะรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลสากอ ในช่วงปิดการเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักศาสนา และหางไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อบต.สากอ ได้สนุบสนุนงบประมาณส่วนนี้เป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยนายอนิรุทธิ์ จารมะ นายก อบต.สากอ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี

 

   

 

 


ดูรายละเอียด

 

อัพเดท กิจกรรม Facebook Like

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

Poll สำรวจ
 

ลิงก์ภายในกรมฯ

 
 

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวสอบงานส่วนศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ราคาน้ำมัน

ข่าวร้อนประจำวัน

ลิ้งค์เว็บไซต์ต่าง

หนังสือท้องถิ่น

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653551-4 แฟกซ์ 073-653554
Copyright © 2021 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.