foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

bk-webboard2-menu_21.gif
 

click_here_gif_pagespeed_cejv7ehlqbo9.gif
 
 
 
as3.png

 

banner2.png

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข  073-653-554 

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.สากอ

ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.sako.go.th

ช่องทางที่  7  QR code อบต.สากอ

 

 

  1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

กระทู้ ถาม-ตอบ อบต.สากอ

กิจกรรม Facebook Like อบต.สากอ

ข้อเสนอแนะประชาชน

 

ช่องทางติดต่อ / ร้องเรียน

 
  
ร้องเรียนทางไลน์

 

 

รวมแบนเนอร อบต.

 
 

ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงก์ภายในกรมฯ

 
 

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวสอบงานส่วนศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ข่าวราคาน้ำมัน

ข่าวร้อนประจำวัน

ลิ้งค์เว็บไซต์ต่าง

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Copyright © 2022 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.